У лютому місяці 1996 року був започаткований авторський проект по вдосконаленню комунікативного ресурсу школи – створення шкільної газети. Ця ідея була схвалена педагогічною радою та Учнівським парламентом. На підставі соціологічної діагностики різних аспектів діяльності учнівського врядування, моніторингу громадської думки школярів та їхніх батьків газету вирішили адресувати «дітям і тим, хто любить дітей». Газета видається трьома мовами: українською, російською та англійською, накладом 500-700 екземплярів. (Свідоцтво про Державну реєстрацію КГ 0209-У від 20.11.1996). До редакційної колегії входять представники від Ради школи, Учнівського парламенту, батьківських комітетів. Творча співпраця вчителів і учнів створює і успішно розвиває добрі взаємини школи, дітей і батьків, налагоджує тісні стосунки з громадськими установами й організаціями. Налагоджено обмін шкільними газетами з багатьма школами міст України. Підготовка газети вимагає залучення дітей до різноманітних форм діяльності: написання дописів, збирання інформації, обговорення теми рубрик і матеріалів, комп'ютерного набору і друкування, комп'ютерної правки, макетування і верстки. Тематика газети віддзеркалює проблеми шкільного життя: навчання, дозвілля, творчість, спорт, у ній висвітлюються питання історії школи та її традиції. На сторінках газети проводяться конкурси на кращі вірші, малюнки, фотографії, репортажі, що стимулює дітей до творчості й участі в громадському житті школи. Вже 15 років щомісяця газета сповіщає про життя школи своїх читачів. «Alma mater» - рідна домівка, таку назву було вибрано для газети, яка мала стати обличчям рідної школи. Так і є – все, що відбувається в школі, знаходить відображення на сторінках газети, бо вона є своєрідним місточком між навчальним закладом, сім’єю, громадськістю. Газета «Alma mater» допомагає своїм читачам дружити, бути людяними, відвертими, принциповими, розумітися в мистецтві, літературі, спорті, вчить любити рідний край, шанувати рідну мову. Бажаючих поділитись своїми думками, редакція регулярно запрошує до розмови на шпальтах газети. Члени Учнівського парламенту відслідковували таку цікаву статистику, що на 600 сторінках 125 номерів газет згадано: понад 900 прізвищ учнів школи, біля 600 прізвищ учителів, серед самих дописувачів було понад 500 учнів та 300 вчителів, а також 250 батьків.

Отримати останній номер «Alma mater» можна за посиланням: «Alma mater» №6 (207)